fbpx

Moped

01.01.17 har Statens Vegvesen innført ny læreplan for mopedførerkort.

Trafikkskolen har fått nye retningslinjer som må følges, myndighetene ønsker å gå vekk ifra modellen der mopedførerkort kun besto av ett kurs. Nå er den nye læreplanen utformet med trinnvurderinger / tester slik at eleven må bestå dette for å komme til neste trinn. Det er i alt 4 trinn.

Det er også nytt at trafikkskolen er begrenset til å kjøre med en til en på trinnvurderinger. 

 

Det er ikke tillatt som før å kjøre en gruppe på 3 på trinnvurderinger/tester. Derfor vil det ikke være mulig å gi en fastpris på mopedførerkort, det avhenger av teknisk ferdighet, øvelsekjøring og motivasjon for å oppnå målene som er satt i læreplanen. Målet til myndighetene er og styrke mopedopplæringen på lik linje med de andre førerkortklassene, slik at det bidrar til 0 visjon om færre skadde og drepte i trafikken.

Trinn 1

Trafikalt grunnkurs, mørkedemo, førstehjelp

Trinn 2

 • Grunnkurs moped – (3 timer teori.)
 • Teknisk kjøregård – (3 timer praktisk kjøring på Hovland med øvelser som bremsing, balanse, unnamanøver og sikkerhetskontroll av mopeden.)
 • Kjøretimer – (x antall, teknisk ferdighet skal trenes på vei, plassering i veibanen, stoppunkt inn mot veikryss, bakkestart mm.)
 • Trinnvurdering – (1 time, dette er en vurdering / test der eleven skal kunne mestre grunnleggende kjøretøybehandling slik at oppmerksomheten er god nok til å rettes mot trafikkbildet.)
 • Kjøretimer – (x antall – hvis eleven ikke mestrer bakkestart, balanse eller en av de andre målene i trinn 2 må det øves mer i kjøretimer, for å bestå trinnvurdering.)

Trinn 3

 • Kjøretimer – (x antall, eleven skal få trening i kjøring i trafikk, lyskryss, vikeplikt, rundkjøring, forbikjøring, observasjonsteknikk, kjøring på landevei med mer.)
 • Sikkerhetskurs i trafikk ( 4 timer, en time brukes til planlegging og oppsummering, resterende 3 timer skal brukes til praktisk kjøring. Målet er eleven skal gjennom opplevelser og erfaring videreutvikle sin kompetanse slik at ulykker unngås og samhandle med andre trafikanter på ett selvstendig nivå og velge en kjøremåte med lav risiko.)
 • Trinnvurdering – (1 time, dette er en vurdering / test der eleven skal kunne mestre kjøring trygt i trafikk. Regler skal kunnes og elever skal kunne kjøre en trafikal rute i bymiljø trygt, sikkert på selvstendig nivå. Hvis lærer må gripe inn f.eks i en vikeplikt situasjon er trinnvurderingen ikke bestått, og det må øves mer i kjøretimer.)
 • Kjøretimer – (x antall – hvis eleven ikke mester å kjøre trygt på ett selvstendig nivå i variert trafikk må det øves mer i kjøretimer.)

Trinn 4

Sikkerhetskurs på veg – ( 4 timer, en time brukes til planlegging og oppsummering, resterende 3 timer brukes til praktisk kjøring.

Målet for sikkerhetskurs på vei er:

 • Videreutvikle tydelig, sikker og selvstendig kjøring med moped i tettbebygd strøk og landeveismiljø ved bruk av systematisk informasjonshenting og presis kjøreteknikk. Erfare og velge kjørerute som gir størst mulig trygghet og ulempe for annen trafikk.
 • Reflektere over egne opplevelser og mopedens muligheter for sikker transport.

Derfor vil det ikke være mulig å gi en fastpris på mopedførerkort,
det avhenger av teknisk ferdighet, øvelsekjøring og motivasjon for å oppnå målene som er satt i læreplanen.

Den nye læreplanen for moped er bestemt av Statens Vegvesen / Veidirektoratet.
Det er ikke trafikkskolen som utformer læreplanen, men trafikkskolen må forholde seg til
læreplan og forskrifter for å utføre mopedopplæring.

I og med det er kommet strengere krav til mopedopplæring oppfordrer vi til at elever øvelsekjører så mye de kan hjemme.
Dette vil gi færre timer og en bedre kompetanse.

Trykk her for regler vedrørende øvelsekjøring med moped.

Link til nye læreplan som beskriver mål for trinn enda mer presist:

Læreplan klasse M 146 – moped.

Start med opplæring

Sjekk ut våre kurs og bli med på mopedopplæring.

Teoriprøve

Trafikkstasjon i Larvik er i Nansetgata 36.

Åpningstider 09:00 – 15:00

Teoriprøven kan gjennomføres på trafikkstasjonen hver tirsdag og torsdag fra 09:00 – 13:30.
Det er timebestilling på teoriprøver. Se www.vegvesen.no

Last ned trinnvurdering
Trinn 2

Last ned trinnvurdering
Trinn 3