fbpx

Tilhenger

For å ta førerkort klasse B96 kreves det følgene opplæring:

 

Trinn 2 + 3

Trinnvurdering 2 – 45min

Trinnvurdering 3 – 45min

 

*Her skal du koble til henger, utføre daglig kontroll, praktisk kjøre teknisk og trafikalt.

Denne timen legger grunnlag om det er behov for mer timer enn det obligatoriske som kreves.

 

Trinn 4

Sikkerhetskurs vei – 135min

*Dette er en lengre sammenhengende kjøretur der du får oppgaver som rygging, teknisk sikkerhetsspørsmål og vi fokuserer på økonomisk og miljøvennlig kjøring.

 

Lastsikringskurs – 135min

*Grunnleggende kurs i sikring og merking av last. Både teori og praksis.

Når du har gjennomført denne opplæringen kan du hente ut førerkort klasse B96 – uten å måtte ta teori eller praktisk prøve på Vegvesenet.

For å ta førerkort klasse BE kreves det følgene opplæring:

 

Trinn 2 + 3
Trinnvurdering 2 – 45min

Trinnvurdering 3 – 45min

 

*Her skal du koble til henger, utføre daglig kontroll, praktisk kjøre teknisk og trafikalt.

Denne timen legger grunnlag om det er behov for mer timer enn det obligatoriske som kreves.

 

Trinn 4

Sikkerhetskurs vei – 135min

*Dette er en lengre sammenhengende kjøretur der du får oppgaver som rygging, teknisk sikkerhetsspørsmål og vi fokuserer på økonomisk og miljøvennlig kjøring.

Lastsikringskurs – 135min

*Grunnleggende kurs i sikring og merking av last. Både teori og praksis.

 

Førerprøve på Statens Vegvesen:

*Når du har gjennomført denne opplæringen kreves det praktisk prøve hos Statens Vegvesen. Denne prøven inneholder tema fra opplæringen trinn 2 – 4.

 

Dette er kort oppsummert men ønsker du å lese mer inngående kan du følge denne linken:

Se side 47 og videre utover:

https://www.vegvesen.no/siteassets/content/vedlegg/handboker/hb-v851.pdf

Klasse B:

Du har lov til å kjøre bil + henger på opp til samlet tillatt toltalvekt inntill 3500kg.

 

Eksempler:

– Bil med ttv 2000kg + tilhenger med ttv 1500kg.

 

– Bil med ttv 1500kg + tilhenger med ttv 2000kg ( her må tilhengerens vekt i øyeblikket ikke overstige det bilen har lov til å trekke ifølge vognkortet.)

 

– Bil med tillatt totaltvekt inntill 3500kg og en tilhenger med maksimal tillatt totaltvekt 750kg, til sammen 4250kg.

 

– Tilhengerens vekt i øyeblikket (akutuell vekt), må ikke overstige det har anledning til å trekke i følge vognkortet.

Klasse B96:

Bil og tilhenger med samlet tillatt totaltvekt 3501kg til 4250kg.

 

Eksempler: 

– Bil med ttv 3000kg + tilhenger med ttv 1250kg.

 

– Bil med ttv 2500kg + tilhenger med ttv 1750kg.

 

Bil med ttv 2000kg + tilhenger med ttv 2250kg.


– ( her må tilhengerns vekt i øyeblikket – aktuell vekt ikke overstige det bilen har lov å trekke ifølge vognkortet.)


– Bil med ttv 1500kg + tilhenger med ttv 2750kg.

(her må tilhengerns vekt i øyeblikket – aktuell vekt ikke overstige det bilen har lov å trekke ifølge vognkortet.)


– Tilhengers vekt i øyeblikket – aktuell vekt må ikke overstige det bilen har anledning til å trekke ifølge vognkortet.

Klasse BE:

Samlet tillatt totaltvekt 4251kg til 7000kg.

 

Eksempler:
– Bil med ttv 3500kg + tilhenger med ttv 3500kg, samlet ttv 7000kg.

– Tilhengerns vekt må i øyeblikket – aktuell vekt ikke overstige det bilen har anledning å trekke ifølge vognkortet.

 

Opplæring:
– Trinn 1 – Førerkort klasse BTrinn 2 -Teknisk kjøreferdighet ved obligatorisk trinnvurdering.

– Trinn 3 -Trafikal kjørekompetanse ved trinnvurdering.

– Trinn 4 -Sikkerhetskurs vei ( 3 timers økt )

– Lastsikringskurs (2 timer )

 

Sum obligatorisk undervisning 7t.

*Klasse BE – har klasse C1 fra før 2005 – trenger ikke last kurs.

*Klasse B96 – har klasse C1 fra før 2005 – må ha lastkurs.

Førerprøve

Førerprøven gjennomføres ved Statens Vegvesen trafikkstasjon Tønsberg/Skien.
Det gjennomføres ikke BE- prøver ved Larvik trafikkstasjon.

Møt ved avtalt trafikkstasjon hvis ikke annet er avtalt. (Møt i god tid)

Prøven varer i 75 min og innholder spørsmål om sikkerhetskontroll og praktisk kjøring.
– se relaterte dokumenter i bunnen av siden for sikkerhetskontrollspørsmål.

Husk penger og gyldig legimitasjon.

Ta kontakt for opplæring / spørsmål vedrørende klasse BE!

33 13 10 80

Lastsikringvideo 1

Lastsikringvideo 2

Last ned
Trinnvurdering
Trinn 2 & 3

Last ned sikkerhetskontroll

Last ned elevhefte

Fart og tilhenger

Tempo 100 – Sjekk link for informasjon om fart og tilhenger.