fbpx

Motorsykkel

Førerkortet på MC – A / A1 / A2 er trinnvis:

Grunnkurs

Trinn 1

Ferdigheter

Trinn 2

Trafikkdel

Trinn 3

Avsluttende opplæring

Trinn 4

Førerprøve

Trinn 5

Trykk på de ulike klassene under for å finne ut mer

Trinn 1

 • Trafikalt grunnkurs (Har du førerkort fra før er du fritatt for TGK.)

Trinn 2

 • Teoretisk MC- kurs på 3 x 45 min – obligatorisk før praktisk kjøring kan påbegynnes.
 • Teknisk kjøreferdighet – igangsetting, stans, girvalg, balanse og grunnleggende teknisk kjørekunnskap.
 • Vi øver teknisk kjøreferdighet på Hovlandbanen – møt på Storgata 109 hvis ikke annet er avtalt.
 • Kjøregårdsøvelser – se relaterte dokumenter i bunnen av siden for å laste ned oversikt over kjøregårdsøvelser.
 • Ved slutten av trinn 2 er det obligatorisk med en trinnvurdering for å se om målene for trinn 2 er nådd.
  – se relaterte dokumenter i bunnen av siden for trinnvurdering.
 • Det er ikke fastsatt noe minste timeantall ved trinn 2, men du må ha nådd de mål som er beskrevet i veiledningsskjema trinn 2 for å gå videre til trinn 3.

Trinn 3

 • Ved trinn 3 er målene rettet mot det trafikale. Du skal kunne beherske kjøring i variert trafikk.
 • Ved avslutningen av trinn 3 skal ferdighetene være nær det nivået hvor du kan kjøre selvstendig.
 • Mot slutten av trinn 3 er det obligatorisk med trinnvurderingstime for å se om målene for trinn 3 er nådd.
  – se relaterte dokumenter i bunnen av siden for trinnvurdering skjema.
 • Det er ikke fastsatt noe minste timeantall på trinn 3, men du må nå målene beskrevet i veiledningsskjema trinn 3.
 • Det er også obligatorisk med sikkerhetskurs i trafikk der eleven skal planlegge og legge en strategi for en egen kjøretur.

Trinn 4

 • Ved trinn 4 er sikkerhetskurs på vei obligatorisk. Dette er en lengre praktisk øving der du får oppleve og erfare å kjøre i varierende trafikkmiljø.

 

Førerprøven / Oppkjøring:

Del 1 – Kjøregård

Består av kjøregårdsøvelser. Trykk her for å se video. 
Kjøregårdsøvelsene må utføres som på videoen over, avvik godtas ikke.
Som f.eks. riving av kjegler, bein nedi bakken osv.

Del 2 – Trafikk
Består av to – tre tekniske spørsmål om mc, og en praktisk kjørerunde på ca. 60 min.

Sensor kan enten sitte på eller kjøre egen mc bak under den praktiske prøven. Dette blir tilfeldig trekt rett før prøven.

 • Prøven gjennomføres ved Statens vegvesen, Tønsberg/Skien trafikkstasjon. Det gjennomføres ikke MC- prøver ved Larvik trafikkstasjon.

Generell info:
Hvis du ønsker førerkort på klasse A1 – Lett mc bør du begynne opplæringen helst så fort som mulig etter du har fylt 15 år. Du må ta trafikalt grunnkurs, så MC kurs. Du kan ikke begynne med mc timer før du har tatt mc kurs. MC sesongen begynner i April og avsluttes i Oktober. Vegvesenet tilbyr oppkjøringer i tidsrommet Mai – September. Etter 01. Oktober vil det ikke være mulig og bestille oppkjøring. Hvis du har lett scooter 125cc kan vi søke om at du bruker egen scooter på opplæring og førerprøve. Men hvis du tar oppkjøring med scooter får du en begrensning i førerkortet at du kun kan kjøre A1 – lett mc uten manuelt gir.

Ett par viktige tips:

 1. Ta teorien 6 mnd. før du fyller 16 år.
 2. Meld deg på TGK og MC kurs så fort du fyller 15 år.
 3. Vær tidlig ute med å bestille kjøretimer, det er stor pågang i April og Mai.
 4. Øv så mye du kan hjemme.

Trinn 1

 • Trafikalt grunnkurs (Har du førerkort fra før er du fritatt for TGK.)

Trinn 2

 • Teoretisk MC- kurs på 3 x 45 min – obligatorisk før praktisk kjøring kan påbegynnes.
 • Teknisk kjøreferdighet – igangsetting, stans, girvalg, balanse og grunnleggende teknisk kjørekunnskap.
 • Vi øver teknisk kjøreferdighet på Hovlandbanen – møt på Storgata 109 hvis ikke annet er avtalt.
 • Kjøregårdsøvelser – se relaterte dokumenter i bunnen av siden for å laste ned oversikt over kjøregårdsøvelser.
 • Ved slutten av trinn 2 er det obligatorisk med en trinnvurdering for å se om målene for trinn 2 er nådd.
  – se relaterte dokumenter i bunnen av siden for trinnvurdering.
 • Det er ikke fastsatt noe minste timeantall ved trinn 2, men du må ha nådd de mål som er beskrevet i veiledningsskjema trinn 2 for å gå videre til trinn 3.

Trinn 3

 • Ved trinn 3 er målene rettet mot det trafikale. Du skal kunne beherske kjøring i variert trafikk.
 • Ved avslutningen av trinn 3 skal ferdighetene være nær det nivået hvor du kan kjøre selvstendig.
 • Mot slutten av trinn 3 er det obligatorisk med trinnvurderingstime for å se om målene for trinn 3 er nådd.
  – se relaterte dokumenter i bunnen av siden for trinnvurdering skjema.
 • Det er ikke fastsatt noe minste timeantall på trinn 3, men du må nå målene beskrevet i veiledningsskjema trinn 3.
 • Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk er obligatorisk og har hovedfokus på presis kjøreteknikk ved bremsing og styring av motorsykkel

Trinn 4

 • Ved trinn 4 er sikkerhetskurs på vei obligatorisk. Dette er en lengre praktisk øving der du får oppleve og erfare å kjøre i varierende trafikkmiljø. 

Førerprøve / Oppkjøring.

 • Førerprøve på MC

  Del 1 – Kjøregård

  Består av kjøregårdsøvelser. Trykk her for å se video. 
  Kjøregårdsøvelsene må utføres som på videoen over, avvik godtas ikke.
  Som f.eks. riving av kjegler, bein nedi bakken osv.

  Del 2 – Trafikk
  Består av to – tre tekniske spørsmål om mc, og en praktisk kjørerunde på ca. 60 min.

Sensor kan enten sitte på eller kjøre egen mc bak under den praktiske prøven. Dette blir tilfeldig trukket rett før prøven.

 • Prøven gjennomføres ved Statens vegvesen, Tønsberg/Skien trafikkstasjon. Det gjennomføres ikke MC- prøver ved Larvik trafikkstasjon.

Trinn 1

 • Trafikalt grunnkurs (Har du førerkort fra før er du fritatt for TGK.)

Trinn 2

 • Teoretisk MC- kurs på 3 x 45 min – obligatorisk før praktisk kjøring kan påbegynnes.
 • Teknisk kjøreferdighet – igangsetting, stans, girvalg, balanse og grunnleggende teknisk kjørekunnskap.
 • Vi øver teknisk kjøreferdighet på Hovlandbanen – møt på Storgata 109 hvis ikke annet er avtalt.
 • Kjøregårdsøvelser – se relaterte dokumenter i bunnen av siden for å laste ned oversikt over kjøregårdsøvelser.
 • Ved slutten av trinn 2 er det obligatorisk med en trinnvurdering for å se om målene for trinn 2 er nådd.
  – se relaterte dokumenter i bunnen av siden for trinnvurdering.
 • Det er ikke fastsatt noe minste timeantall ved trinn 2, men du må ha nådd de mål som er beskrevet i veiledningsskjema trinn 2 for å gå videre til trinn 3.

Trinn 3

 • Ved trinn 3 er målene rettet mot det trafikale. Du skal kunne beherske kjøring i variert trafikk.
 • Ved avslutningen av trinn 3 skal ferdighetene være nær det nivået hvor du kan kjøre selvstendig.
 • Mot slutten av trinn 3 er det obligatorisk med trinnvurderingstime for å se om målene for trinn 3 er nådd.
  – se relaterte dokumenter i bunnen av siden for trinnvurdering skjema.
 • Det er ikke fastsatt noe minste timeantall på trinn 3, men du må nå målene beskrevet i veiledningsskjema trinn 3.
 • Sikkerhetskurs i presis kjøreteknikk er obligatorisk og har hovedfokus på presis kjøreteknikk ved bremsing og styring av motorsykkel

Trinn 4

 • Ved trinn 4 er sikkerhetskurs på vei obligatorisk. Dette er en lengre praktisk øving der du får oppleve og erfare å kjøre i varierende trafikkmiljø.

 

 

Førerprøve / Oppkjøring.

 • Førerprøve på MC

  Del 1 – Kjøregård

  Består av kjøregårdsøvelser. Trykk her for å se video. 
  Kjøregårdsøvelsene må utføres som på videoen over, avvik godtas ikke.
  Som f.eks. riving av kjegler, bein nedi bakken osv.

  Del 2 – Trafikk
  Består av to – tre tekniske spørsmål om mc, og en praktisk kjørerunde på ca. 60 min.

Sensor kan enten sitte på eller kjøre egen mc bak under den praktiske prøven. Dette blir tilfeldig trukket rett før prøven.

 • Prøven gjennomføres ved Statens vegvesen, Tønsberg/Skien trafikkstasjon. Det gjennomføres ikke MC- prøver ved Larvik trafikkstasjon.

Alternativ A:

 1. Utvidelseskurs 2 timer.
 2. Kurs i presis kjøreteknikk 4 timer.
 3. Sikkerhetskurs på veg 5 timer.
 • Kan ikke påbegynnes før man har hatt førerkort klasse A1 i ett år.
 • Slipper praktisk førerprøve / oppkjøring og ny teoriprøve.
 • Når elev har tatt opplæringen kan A2 førerkort hentes ut ved fylte 18 år.

Alternativ B:

 1. A) Trinnvurdering – trinn 2- 1 time.
 2. B)Trinnvurdering – trinn 3 – 1 time.
 3. C) Kurs i presis kjøreteknikk 4 timer.
 4. D) Sikkerhetskurs på vei 5 timer.
 • Ikke krav om to års praksis på klasse A1.
 • 18 år.
 • Må ta ny praktisk førerprøve / oppkjøring, men slipper å ta teoriprøven på nytt.

Generell info:

De fleste velger alternativ A, når du har tatt førerkort klasse A1 ved fylte 16 år kan du begynne på opplæringen for å utvide til klasse A2 når du er 17 år. Når du har hatt klasse A1 i to år, og har tatt opplæring i alternativ A kan du hente ut nytt førerkort med klasse A2. Du slipper da å ta en ny oppkjøring og en ny teoriprøve for å utvide til klasse A2. Les under om hva som skal til for å ta klasse A2 til Klasse A (tung mc)

Trykk her for påmelding utvidelse klasse A1 til A2

Obligatorisk kurs for utvidelse fra klasse A2 til A

Utvidelseskurset er på minst 7 timer hvorav minst 4 timer er praktisk øving.

Minst 2 timer benyttes til bevisstgjøring og planlegging, refleksjon og oppsummering. Undervisningen skal så langt det er mulig organiseres slik at kurset fremstår som en helhet for elevene.

De praktiske øvingene gjennomføres ved at eleven kjører alene på motorsykkelen, jf. § 9-24. Dette betinger at læreren benytter ledsagermotorsykkel og kommunikasjonsutstyr.

Læreren kan maksimalt undervise 3 elever om gangen, jf. § 9-24.

Førerett i klasse A, på bakgrunn av dokumentert fullført obligatorisk kurs ved utvidelse fra A2 til A, forutsetter to års førerett i klasse A2. Kurset kan tidligst påbegynnes når eleven har ett års førerrett i klasse A2

Trykk her for påmelding utvidelse klasse A2 til A. 

NB! Det må gjennomføres praktisk prøve ved Statens Vegvesen ved denne utvidelsen.
Kan gjennomføres ved 24 år +.

9-19.Utvidelse fra klasse A1 til A
Ved utvidelse fra klasse A1 til A skal eleven gjennomføre:
*trinnvurdering
*obligatoriske kurs for klasse A på trinn 3 og 4.

(trinnvurdering og obl. 3+4.)

Trykk her for å melde deg på utvidelse fra klasse A1 til A.

Søk førerkort

MC- sesongen er kort, så det er viktig å bestå den teoretiske prøven på mc så tidlig som mulig.
Dette gjør du ved å søke om førerkort og ta prøven ved trafikkstasjonen. Det er drop in tirsdag og torsdag for å ta prøven.